หมวดยาถ่ายพยาธิ
Mactinvet

ยาฉีดPigPigPig

เม็คตินเวท อินเจ็คชั่น
เลขทะเบียน 1D 28/57
ประกอบด้วย : ใน 1 มล. ประกอบด้วย Ivermectin 10 มก.
สรรพคุณ :
•โค สุกร แกะ รักษาและควบคุมพยาธิภายในและภายนอก
ขนาดบรรจุ : 100 มล.

Colicure40

ยาผงผสมอาหารPig

อ๊อกซี่เวิม-15
เลขทะเบียน 1D 116/56
ประกอบด้วย : ใน 1 กก. ประกอบด้วย Oxibendazole 150 กรัม
สรรพคุณ :
•Oxibendazole เป็นยากำจัดพยาธิในกลุ่มของ Benzimidazoles (เบนซิมิดาโซล) ซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าพยาธิตัวกลมทั้งพยาธิตัวอ่อนและตัวแก่ รวมทั้งไข่พยาธิในสุกร'- ใช้กำจัดพยาธิตัวกลมในสุกร เช่น พยาธิเส้นด้าย (Strongyloides), พยาธิไส้เดือน (Ascaris), พยาธิแส้ม้า (Trichuris) พยาธิเม็ดตุ่ม (Oesophagostomum) และพยาธิตัวแดงในกระเพาะอาหาร (Hyostrongylus) เป็นต้น ทั้งในระยะตัวแก่, พยาธิตัวอ่อน ตลอดจนไข่พยาธิ
ขนาดบรรจุ : 10 กก.

Colicure40

ยาผงผสมอาหารPig

เบนโซลการ์ด-15
เลขทะเบียน 1D 117/56
ประกอบด้วย : ใน 1 กก. ประกอบด้วย Oxibendazole 150 กรัม
สรรพคุณ :
•Oxibendazole เป็นยากำจัดพยาธิในกลุ่มของ Benzimidazoles (เบนซิมิดาโซล) ซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าพยาธิตัวกลมทั้งพยาธิตัวอ่อนและตัวแก่ รวมทั้งไข่พยาธิในสุกร'- ใช้กำจัดพยาธิตัวกลมในสุกร เช่น พยาธิเส้นด้าย (Strongyloides), พยาธิไส้เดือน (Ascaris), พยาธิแส้ม้า (Trichuris) พยาธิเม็ดตุ่ม (Oesophagostomum) และพยาธิตัวแดงในกระเพาะอาหาร (Hyostrongylus) เป็นต้น ทั้งในระยะตัวแก่, พยาธิตัวอ่อน ตลอดจนไข่พยาธิ
ขนาดบรรจุ : 10 กก.

Colicure40

ยาผงผสมอาหารPig

ไอเวอร์การ์ด
เลขทะเบียน 1D 88/55
ประกอบด้วย : ใน 100 กรัม ประกอบด้วย Ivermectin 0.6 กรัม
สรรพคุณ :
•สุกร-ใช้ฆ่าพยาธิในกระเพาะอาหารและลำไส้ทั้งตัวเต็มวัยและตัวอ่อนของ Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus และOesophagostomum spp. สำหรับพยาธิใบไม้ในปอดมีฤทธิ์ฆ่า Metastrongylus spp. ในสุกรขุน
ขนาดบรรจุ : 334 กรัม 

Colicure40

ยาผงผสมอาหารPig

อ๊อกซี่เบนฟาร์ 15%
เลขทะเบียน 1D 106/56
ประกอบด้วย :ใน 1 กก. ประกอบด้วย Oxibendazole 150 กรัม
สรรพคุณ :
•สุกร-ใช้กำจัดพยาธิตัวกลมชนิดต่างๆ ในสุกร เช่น พยาธิเส้นด้าย (Strongyloides), พยาธิไส้เดือน (Ascaris), พยาธิแส้ม้า (Trichuris), พยาธิเม็ดตุ่ม (Oesophagostomum) และพยาธิตัวแดงในกระเพาะอาหาร (Hyostrongylus) เป็นต้น ทั้งในระยะตัวแก่, พยาธิตัวอ่อน ตลอดจนไข่พยาธิ
ขนาดบรรจุ : 10 กก.

Colicure40

ยาน้ำแขวนตะกอนCowSheep

เบนดาซิล 25% ซัสเพนชั่น
เลขทะเบียน 1D 107/56
ประกอบด้วย :ใน 1 มล. ประกอบด้วย Albendazole 250 มก.
สรรพคุณ :
•วัว แพะ และแกะ-ใช้ควบคุมพยาธิทั้งตัวอ่อนและตัวแก่ของพยาธิตัวกลม พยาธิในปอด พยาธิตัวแบน และพยาธิใบไม้ในตับ
ขนาดบรรจุ : 30มล., 100มล., 1000มล.

Colicure40

ยาน้ำแขวนตะกอนCowSheep

อัลเบนการ์ด
เลขทะเบียน 1D 63/55
ประกอบด้วย :ใน 1 มล. ประกอบด้วย Albendazole 112.5 มก.
สรรพคุณ :
•วัว แพะ และแกะ-ใช้ควบคุมพยาธิทั้งตัวอ่อนและตัวแก่ของพยาธิตัวกลม พยาธิในปอด พยาธิตัวแบน และพยาธิใบไม้ในตับ
ขนาดบรรจุ : 30มล., 100มล., 1000มล.

bic
  • BIC CHEMICAL CO.,LTD 333/12-13 Moo 9, Bangbuathong-Suphunburi RD., Laharn, Bangbuathong, Nonthaburi 11110
  • TEL. (662) 964 4912-4 FAX. (662) 964 4915 Email :bic@bicchemical.com
  • Copyright © 2005. BIC CHEMICAL CO.,LTD. All Rights Reserved.