ยาฉีด
Mactinvet

ยาฉีดPigPigPig

เม็คตินเวท อินเจ็คชั่น
เลขทะเบียน 1D 28/57
ประกอบด้วย : ใน 1 มล. ประกอบด้วย Ivermectin 10 มก.
สรรพคุณ :
รักษาและควบคุมพยาธิในโค สุกร และแกะ ได้แก่
•พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหารและลำไส้ (ตัวเต็มวัยและตัวอ่อนระยะที่ 4)
•พยาธิในปอด (ตัวเต็มวัยและตัวอ่อนระยะที่ 4)
•พยาธิในตา (ตัวเต็มวัย)
•ตัวอ่อนของแมลง (ระยะปรสิต)
•ไร
•เหาดูดเลือด
•ตัวอ่อนของแมลงในจมูก (ตัวอ่อนทุกระยะ)

ขนาดบรรจุ : 100 มล.

MactinvetPlus

ยาฉีดPigPig

เม็คตินเวท พลัส
เลขทะเบียน 2D 6/58
ประกอบด้วย : ใน 1 มล. ประกอบด้วย Ivermectin 10 มก. Clorsulon 100 มก.
สรรพคุณ :
• โคนม โคเนื้อ
- รักษาการติดเชื้อพยาธิ ได้แก่ พยาธิใบไม้ตัวเต็มวัย พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหารและลำไส้ พยาธิในปอด พยาธิในตาตัวเต็มวัย และ/ หรือไรและเหาตัวอ่อนของแมลง เหาชนิดดูดเลือด ไร ในโคเนื้อ และโคนมในระยะพักรีดนม
ขนาดบรรจุ : 100 มล.

ยาผงผสมอาหาร
Fenbenzide

ยาผงผสมอาหารCowCow

เฟนเบนซายน์-20
เลขทะเบียน 1D 73/57
ประกอบด้วย : ใน 1 กก. ประกอบด้วย Fenbendazole 200 กรัม
สรรพคุณ :
•รักษาและควบคุมพยาธิในโค สุกร ได้แก่
•พยาธิในปอด(ตัวเต็มวัย)
•พยาธิตัวกลม (ตัวเต็มวัย และตัวอ่อนระยะที่ 3, 4) ที่อยู่ในตับ, ปอด และลำไส้เล็ก
•พยาธิเม็ดตุ่ม (ตัวเต็มวัย)
•พยาธิใน small stomach worms (ตัวเต็มวัย)
•พยาธิแส้ม้า (ตัวเต็มวัย และตัวอ่อนระยะที่ 2, 3, 4, ที่อยู่ในเยื่อบุลำไส้เล็ก)
•พยาธิในไต (ตัวเต็มวัยและตัวอ่อน)
•พยาธิในกระเพาะอาหาร
ขนาดบรรจุ : 10 กก.

Colicure40

ยาผงผสมอาหารPig

ไอเวอร์การ์ด
เลขทะเบียน 1D 88/55
ประกอบด้วย : ใน 100 กรัม ประกอบด้วย Ivermectin 0.6 กรัม
สรรพคุณ :
•สุกร-ใช้ฆ่าพยาธิในกระเพาะอาหารและลำไส้ทั้งตัวเต็มวัยและตัวอ่อนของ Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus และOesophagostomum spp. สำหรับพยาธิใบไม้ในปอดมีฤทธิ์ฆ่า Metastrongylus spp. ในสุกรขุน
ขนาดบรรจุ : 334 กรัม 

ยาน้ำแขวนตะกอน
Colicure40

ยาน้ำแขวนตะกอนCowSheep

อัลเบนการ์ด
เลขทะเบียน 1D 63/55
ประกอบด้วย :ใน 1 มล. ประกอบด้วย Albendazole 112.5 มก.
สรรพคุณ :
•วัว แพะ และแกะ-ใช้ควบคุมพยาธิทั้งตัวอ่อนและตัวแก่ของพยาธิตัวกลม พยาธิในปอด พยาธิตัวแบน และพยาธิใบไม้ในตับ
ขนาดบรรจุ : 30มล., 100มล., 1000มล.

Colicure40

ยาน้ำแขวนตะกอนCowSheep

เบนดาซิล 25% ซัสเพนชั่น
เลขทะเบียน 1D 107/56
ประกอบด้วย :ใน 1 มล. ประกอบด้วย Albendazole 250 มก.
สรรพคุณ :
•วัว แพะ และแกะ-ใช้ควบคุมพยาธิทั้งตัวอ่อนและตัวแก่ของพยาธิตัวกลม พยาธิในปอด พยาธิตัวแบน และพยาธิใบไม้ในตับ
ขนาดบรรจุ : 30มล., 100มล., 1000มล.

Triclaben-100

ยาน้ำแขวนตะกอนCow

ไตรคลาเบน-100
เลขทะเบียน 1D 72/57
ประกอบด้วย :ใน 1 มล. ประกอบด้วย Triclabendazole 100 มก.
สรรพคุณ :
•โคเนื้อ สำหรับรักษาและควบคุมพยาธิใบไม้ในตับ ในระยะตัวเต็มวัย, ระยะตัวอ่อน และระยะตัวอ่อนแรกสำหรับโคเนื้อ
ขนาดบรรจุ : 1000มล.

bic
  • BIC CHEMICAL CO.,LTD 333/12-13 Moo 9, Bangbuathong-Suphunburi RD., Laharn, Bangbuathong, Nonthaburi 11110
  • TEL. (662) 964 4912-4 FAX. (662) 964 4915 Email :bic@bicchemical.com
  • Copyright © 2005. BIC CHEMICAL CO.,LTD. All Rights Reserved.