สารเสริมในอาหารสัตว์

สารเสริมวิตามิน

 • โคลีน คลอไรด์ 60% ชนิดผง
 • โคลีน คลอไรด์ 75% ชนิดน้ำ
 • แอล-คาร์นิทีน 50%
 • บีเทน ไฮโดรคลอไรด์ 95%
 • บีเทน ไฮโดรคลอไรด์ 98%
 • บีเทน แอนไฮดรัส 94%
 • บีเทน แอนไฮดรัส 96%
 • บีเทน แอนไฮดรัส 98%
bic
 • BIC CHEMICAL CO.,LTD 333/12-13 Moo 9, Bangbuathong-Suphunburi RD., Laharn, Bangbuathong, Nonthaburi 11110
 • TEL. (662) 964 4912-4 FAX. (662) 964 4915 Email :bic@bicchemical.com
 • Copyright © 2005. BIC CHEMICAL CO.,LTD. All Rights Reserved.