หมวดยาปฏิชีวนะ (ANTIBIOTIC) - Thai Meiji Pharmaceutical Co., Ltd.

ผลิตภัณฑ์ยาฉีดสำหรับสัตว์จาก บริษัท ไทยเมจิ ฟาร์มาซิวติคัล จำกัด

Danovet2DANOVET

ดาโนเว็ท

ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย Danofloxacin mesylate 31.72 มิลลิกรัม เทียบเท่ากับ Danofloxacin 25 มิลลิกรัม

เลขทะเบียน : 1D 27/53

 

DANOVET ประกอบด้วย Danofloxacin เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มฟลูออโรควิโนโลน (FLUOROQUINOLONES) มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ ที่ไวต่อยานี้

DANOVET (ดาโนเว็ท) ประกอบด้วย Danofloxacin ออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ แบคทีเรียแกรมบวกและ Mycoplasma สำหรับรักษาโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจอย่างได้ผล ตัวยากระจายในกระแสเลือดและเนื้อเยื่อเป้าหมาย (เยื่อเมือกทางเดินหายใจ, เนื้อเยื่อปอดที่อักเสบและสิ่งคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก) ในระดับรักษาอย่างรวดเร็ว

ขนาดและวิธีการใช้

 

 • โค : รักษาโรคติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ ที่มีสาเหตุจากเชื้อ Pasteurella haemolytica และ P. multocida และรักษาโรคติดเชื้อที่ระบบทางเดินอาหาร ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อ Escherichia coli และ Salmonella spp.

 

 • สุกร :รักษาโรคติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ ที่มีสาเหตุจากเชื้อ P. multocida และ A. pleuropneumoniae และรักษาโรคติดเชื้อที่ระบบทางเดินอาหาร ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อ E.coli

ขนาดบรรจุ  100 มิลลิลิตร
ผลิตโดย บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด

Danovet

EnroxacinENROXACIN


เอ็นโรซาซิน

ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย Enrofloxacin 100 มิลลิกรัม

เลขทะเบียน : 1D 25/53

ENROXACIN (เอ็นโรซาซิน) ประกอบด้วยตัวยา Enrofloxacin เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มฟลูออโรควิโนโลน FLUOROQUINOLONES ออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ แบคทีเรียแกรมบวกและ Mycoplasma สำหรับรักษาโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหารในโคและสุกร

ขนาดและวิธีการใช้งาน


 • โค : รักษาโรคระบบทางเดินหายใจ (Bovine respiratory disease (BRD)) ที่มีสาเหตุจากเชื้อ Pasteurella multocida, Heamophilus somnus, Mannheimia (Pasteurella) haemolytica, Mycoplasma และโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารที่มีสาเหตุมาจากเชื้อ E.coli เป็นต้น

 • สุกร : ใช้รักษาโรคระบบทางเดินหายใจ (Swine respiratory disease (SRD)) ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อ Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis, และ Streptococcus suis และ Mycoplasma และโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารที่มีสาเหตุมาจากเชื้อ E.coli และ Salmonella spp. เป็นต้น

ขนาดบรรจุ  100 มิลลิลิตร
ผลิตโดย บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด

Enroxacin

Gentivet5PGENTIVET 5%


เจนทิเวท 5%

ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย Gentamicin Sulfate เทียบเท่ากับ Gentamicin 50 มิลลิกรัม

เลขทะเบียน : 1D 71/53

 

 

 

 • Gentivet 5% เป็นยาปฏิชีวนะกลุ่ม aminoglycosides
 • ออกฤทธิ์ทั้งต่อแบคทีเรียแกรมลบและแกรมบวกที่ไวต่อยานี้
 • รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น

-โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ

-โรคติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์

-ติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน

-รักษาภาวะลำไส้อักเสบจากการติดเชื้อ E. coli (Porcine colibacillosis) ในลูกสุกรอายุ 1-3 วัน

ขนาดและวิธีการใช้

 • แมว:  ให้ยา Gentamicin 4.4 มก. ต่อน้ำหนักตัว 1 กก. ใช้ยา 2 ครั้งในวันแรก วันต่อไปใช้วันละ 1 ครั้งโดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง ไม่เกิน 7 วัน
 • สุนัข:  ให้ยา Gentamicin 4.4 มก. ต่อน้ำหนักตัว 1 กก. ใช้ยา 2 ครั้งในวันแรก วันต่อไปใช้วันละ 1 ครั้งโดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง ไม่เกิน 7 วัน
 • ลูกสุกรอายุ 1-3 วัน:  ให้ยา Gentamicin 5 มก. ต่อตัวโดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ครั้งเดียว

ขนาดบรรจุ  100 มิลลิลิตร
ผลิตโดย บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด

GENTIVET 5%

Gentivet10PGENTIVET 10%


เจนทิเวท 10%

ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย Gentamicin Sulfate เทียบเท่ากับ Gentamicin 100 มิลลิกรัม

เลขทะเบียน : 1D 70/53

 

 

 

 • Gentivet 10% เป็นยาปฏิชีวนะกลุ่ม aminoglycosides
 • ออกฤทธิ์ทั้งต่อแบคทีเรียแกรมลบและแกรมบวกที่ไวต่อยานี้
 • รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น

-โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ

-โรคติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ

-ติดเชื้อที่กระดูกและข้อต่อ

-ติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน

ขนาดและวิธีการใช้

 • แมว:  ให้ยา Gentamicin 4.4 มก. ต่อน้ำหนักตัว 1 กก. ใช้ยา 2 ครั้งในวันแรก วันต่อไปใช้วันละ 1 ครั้งโดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง ไม่เกิน 7 วัน
 • สุนัข:  ให้ยา Gentamicin 4.4 มก. ต่อน้ำหนักตัว 1 กก. ใช้ยา 2 ครั้งในวันแรก วันต่อไปใช้วันละ 1 ครั้งโดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง ไม่เกิน 7 วัน
 • ม้าโตเต็มวัย: ให้ยา Gentamicin 6.6 มก. ต่อน้ำหนักตัว 1 กก. โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ วันละ 1 ครั้ง
 • โค:  ให้ยา Gentamicin 6 มก. ต่อน้ำหนักตัว 1 กก. โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ วันละ 1 ครั้ง

ขนาดบรรจุ  100 มิลลิลิตร
ผลิตโดย บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด

GENTIVET 10%

MetylosinMETYLOSIN

เมไทโลซิน

ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย Tylosin tartrate
เทียบเท่ากับ Tylosin 200 มิลลิกรัม

 เลขทะเบียน : 1D 65/53

 

 • + เมไทโลซิน เป็นยายับยั้งเชื้อแบคทีเรียทั้งแกรมบวกและแกรมลบ รวมถึง Mycoplasma
 • + ใช้รักษาโรคเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบ ปอดบวมจากเชื้อ Pasteurella, โรคข้ออักเสบจากเชื้อ Mycoplasma hyosnoviae, ไข้หนังแดงจากเชื้อ Erysipelothrix rhusiopathiae, บิดมูกเลือดจากเชื้อ Treponema hyodysenteriae ในสุกร
 • + รักษาโรคระบบทางเดินหายใจ จากเชื้อ Pasteurella multocida และ Corynebacterium pyogenes, โรคเท้าเปื่อยและมดลูกอักเสบ, เต้านมอักเสบและไขข้ออักเสบในโค

  ขนาดและวิธีการใช้

 • โคเนื้อ, โคนม : ให้ยาไทโลซิน 17.6 มก./นน. 1 กก. หรือยาเมไทโลซิน 4.4 มล./นน. 50 กก. โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อวันละ 1 ครั้ง ควรให้ยารักษาต่ออีก 24 ชม. หลังจากไม่มีอาการแล้ว เป็นเวลาไม่เกิน 5 วัน ติดต่อกัน

 

 • สุกร : ให้ยาไทโลซิน 8.8 มก./นน. 1 กก. หรือยาเมไทโลซิน 0.88 มล./นน. 20 กก.
  โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อวันละ 2 ครั้ง ควรให้ยารักษาต่ออีก 24 ชม. หลังจากไม่มีอาการแล้ว เป็นเวลาไม่เกิน 3 วัน ติดต่อกัน

ขนาดบรรจุ  100 มิลลิลิตร
ผลิตโดย บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด

 

Metylosin

bic
 • BIC CHEMICAL CO.,LTD 333/12-13 Moo 9, Bangbuathong-Suphunburi RD., Laharn, Bangbuathong, Nonthaburi 11110
 • TEL. (662) 964 4912-4 FAX. (662) 964 4915 Email :bic@bicchemical.com
 • Copyright © 2005. BIC CHEMICAL CO.,LTD. All Rights Reserved.