Loading...

สายธุรกิจยาสัตว์

โรงงานผลิตยาสัตว์ บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด

ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายในการผลิตยาและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์คุณภาพสูง ภายใต้ตราสินค้าของตัวเองเพื่อก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำตลาดธุรกิจเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ผสานการออกแบบที่ทันสมัยบนพื้นที่กว่า 23.5 ไร่ ด้วยระบบการผลิตที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล ได้แก่ PIC/S GMP (EU-GMP)

อีกทั้งได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ (Thailand Trust Mark) จากกรมส่งเสริมการส่งออก นอกจากนี้เราได้ทุ่มงบประมาณมากกว่า 70 ล้านบาทเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านเคมีและห้องปฏิบัติการด้านชีวภาพและเครื่องมือที่ทันสมัย ภายใต้มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 จึงมั่นใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์ของเรารับได้รับการตรวจสอบคุณภาพด้วยวิธีการตรวจสอบและห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ ทำให้โรงงานผลิตยาสัตว์ของ

บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำด้านการผลิตยาสัตว์ในประเทศไทย ที่ผลิตยาในระดับพรีเมี่ยมมากกว่า 100 รายการสำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง ครอบคุลมทั้งยาในกลุ่มนอน-เพนนิซิลลิน เพนนิซิลลินและเซฟาโลสปอริน ในทุกรูปแบบยา ทั้งยาผง ยาน้ำ ยาฉีด ยาเม็ด ยาครีมและขี้ผึ้งเพื่อรองรับการจำหน่ายภายในประเทศและการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

โดยคำนึงถึงระบบไหลเวียนของอากาศซึ่งสร้างและบริหารตามมาตรฐาน PIC/S GMP Grade A หรือ ISO 14644 Class 5 ทั้งสินค้ากลุ่มยาฉีดและไม่ใช่ยาฉีด โดยระบบอากาศไหลเวียนจะจัดการกับสิ่งปนเปื้อน กระจายและหมุนเวียนอากาศสะอาด รักษาแรงดันอากาศและคัดกรองอนุภาคในอากาศให้เป็นตามมาตรฐาน ซึ่งสามารถคัดกรองอนุภาคในอากาศได้มากถึง 99.95% นอกจากนี้ยังมีการแบ่งพื้นที่ตามระดับความสะอาดออกจากกันอย่างชัดเจน รวมถึงอาคารผลิตที่มีการติดตั้งระบบบันทึกข้อมูลตามเวลาจริงเพื่อเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมขณะดำเนินการผลิต นอกจากนี้ ในส่วนของการฆ่าเชื้อและอบแห้งบรรจุภัณฑ์สำหรับยาฉีดมีการติดตั้งอุปกรณ์รุ่นใหม่ เป็นระบบอุโมงค์ซึ่งจะร่นเวลาฆ่าเชื้อและอบแห้งบรรจุภัณฑ์จาก 3 ชั่วโมง ให้เหลือเพียง 5 นาที และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้า

โรงงานมีระบบการควบคุมคุณภาพน้ำที่ใช้สำหรับการผลิต ตั้งแต่น้ำที่จะนำมาใช้ผลิตยาฉีดไปจนถึงน้ำเพื่อการล้างภาชนะ โดยจะต้องผ่านการฆ่าเชื้ออย่างหมดจดตามมาตรฐาน USP 23-29 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าน้ำที่นำมาใช้ผลิตต้องมีระดับจุลชีพ และสารที่เป็นสาเหตุของการเป็นไข้ในระดับที่ต่ำที่สุด ระบบท่อน้ำเพื่อการผลิตยาเป็นแบบท่อสแตนเลสระดับเดียวกับที่ใช้ในวงการเภสัชกรรมคนและการปลูกถ่ายอวัยวะ มีการติดตั้งและเชื่อมโดยระบบ Orbital Welding ซึ่งเรียบเสมอ ไม่มีรอยต่อ ช่วยป้องกันการปนเปื้อนจากแบคทีเรีย

In the quality inspection process, U-HPLC was used for precision and reduced analysis time. The production process is reviewed in every detail. Including the raw materials used. Records of staff and production supervisors are recorded. Monitoring mixing all times to ensure that products are manufactured according to quality standards

ด้านการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ บริษัทฯวางระบบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าภายใต้มาตรฐาน ISO 17025 สำหรับห้องปฏิบัติการเพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจแก่ลูกค้าได้ว่าสินค้าที่ผลิตจากโรงงานสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ยากลับมาจนถึงแหล่งวัตถุดิบ

กำลังการผลิตต่อปี ยากลุ่มนอน-เพนนิซิลิน
ยาผง
1500
ตัน / ปี
ยาฉีด
240000
ลิตร / ปี
ยาน้ำ
600000
ลิตร / ปี
ยาเม็ด
12
ตัน / ปี
ยาครีมและขี้ผึ้ง
5
ตัน / ปี
กำลังการผลิตต่อปี ยากลุ่มเพนนิซิลลิน ซีฟาโลสปอรินส์
ยาผง
1000
ตัน / ปี
ยาฉีด
120000
ลิตร / ปี
ยาเม็ด
12
ตัน / ปี