Loading...

สายธุรกิจเวชสำอาง

สายธุรกิจเวชสำอาง

(ดาวี่) คือ แบรนด์ผลิตภัณฑ์เวชสำอางในเครือบริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาสารสกัดจากธรรมชาติจากงานวิจัยที่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย และเป็นโรงงานผลิตเวชสำอาง ผลิตภัณฑ์ด้านความงาม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพที่ทันสมัยภายใต้มาตรฐานระดับสากล

บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด ให้ความสำคัญในการพัฒนาและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และเวชสำอาง มีแหล่งที่มาจากธรรมชาติการวิจัยตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำ ในการสารสกัดและแยกส่วนประกอบที่สำคัญ มีความพร้อมในประสบการณ์ สำหรับ

- การวิจัยวัตถุดิบตั้งต้น
- กระบวนการควบคุมคุณภาพ
- กระบวนการสกัด
- กระบวนการเลือกสรรส่วนผสมต่าง ๆ
- กระบวนการผลิต
- การจัดจำหน่ายสินค้า

เกิดเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ ส่งต่อไปยังผู้บริโภคจนถึงสายการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของเรา ซึ่งประกอบด้วย

- สารสกัดจากข้าวหอมมะลิแดง
- สารสกัดจากข้าวก่ำ
- สารสกัดจากกวาวเครือ
- สารสกัดจากข้าวสังข์หยด
- สารสกัดจากรังไหม

บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด มีประสบการณ์ยาวนานในการผลิตยาเกือบ 15 ปี เราจึงภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกับเกษตรกรในท้องถิ่น และช่วยพัฒนาประเทศไทยให้เป็นผู้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติชั้นนำระดับโลก รวมถึงเครื่องสำอางที่ผลิตภายใต้มาตรฐานคุณภาพระบบ GMP COSMETIC, ISO 22716:2007 พร้อมด้วยศูนย์วิจัยและทีมพัฒนาวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญ เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ของเราให้มีคุณภาพสูงสุด

เราจึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่คุณลักษณะเด่นเฉพาะตัว ซึ่งคัดเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และมีการรับประกันคุณภาพสินค้า