Loading...

สายธุรกิจผลิตพรีมิกซ์

โรงงานผลิตพรีมิกซ์

บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด ในฐานะของผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) สำหรับสัตว์บก สัตว์น้ำ และสัตว์เลี้ยง มุ่งเน้นถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยระบบการผลิตและการจัดการที่ทันสมัย การตรวจสอบคุณภาพของสินค้าด้วยเครื่อง MP-AES ที่สามารถหาค่าปริมาณแร่ธาตุและโลหะหนักในระดับต่ำได้ทำให้คุณภาพของสินค้าคงความสม่ำเสมอ

ซึ่ง บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด เป็นบริษัทรายแรกในประเทศไทยที่นำเทคโนโลยีใหม่นี้มาใช้เพื่อให้การตรวจสอบคุณภาพมีความแม่นยำมากขึ้น มีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบายโรงงานสีเขียวและระบบมาตรฐานฐานยุโรป FAMI-QS, GMP, HACCP และมาตรฐานการจัดการ ISO 9001:2008 ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ (Thailand Trust Mark) จากกรมส่งเสริมการส่งออก ครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้ง ชนิดผงผสมอาหาร ชนิดผงผสมน้ำ ชนิดน้ำ และชนิดเม็ด

กำลังการผลิตวิตามินและแร่ธาตุ พรีมิกซ์ต่อปี
ชนิดผงผสมอาหาร
15000
ตัน / ปี
ยาน้ำ
500000
ลิตร / ปี
ชนิดเม็ด
15
ตัน / ปี