Loading...

สายธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่าย

สายธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่าย

เกือบสองทศวรรษที่ บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด ได้ดำเนินกิจการเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ อันได้แก่ เคมีภัณฑ์ยา, เครื่องมือแพทย์, สารเสริมอาหารสัตว์, สารปรุงแต่งอาหารสัตว์ คัดสรรสินค้าคุณภาพดีจากผู้ผลิตชั้นนำของโลก และมีการตวรจสอบคุณภาพก่อนการส่งมอบสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจจากคุณภาพและบริการด้วยประสบการณ์มากกว่า 18 ปี